Thả hồn thư thái trong phòng ngủ màu ngọc lam

Là sự pha trộn giữa màu xanh lam và xanh lá cây, màu ngọc lam rất thích hợp để dùng trong phòng ngủ. Nếu bạn yêu thích sự tao nhã, yên bình, tại sao lại không chọn màu này cho phòng ngủ.

phong ngu ngoc lam 22 1397569656 Thả hồn thư thái trong phòng ngủ màu ngọc lam

phong ngu ngoc lam 23 1397569667 Thả hồn thư thái trong phòng ngủ màu ngọc lam

phong ngu ngoc lam 24 1397569680 Thả hồn thư thái trong phòng ngủ màu ngọc lam

phong ngu ngoc lam 1 1397569402 Thả hồn thư thái trong phòng ngủ màu ngọc lam

phong ngu ngoc lam 2 1397569413 Thả hồn thư thái trong phòng ngủ màu ngọc lam

Debra Lynn Henno. Santa Barbara.

phong ngu ngoc lam 3 1397569423 Thả hồn thư thái trong phòng ngủ màu ngọc lam

phong ngu ngoc lam 4 1397569432 Thả hồn thư thái trong phòng ngủ màu ngọc lam

phong ngu ngoc lam 5 1397569442 Thả hồn thư thái trong phòng ngủ màu ngọc lam

phong ngu ngoc lam 6 1397569453 Thả hồn thư thái trong phòng ngủ màu ngọc lam

Kim E. Courtney Interiors

phong ngu ngoc lam 7 1397569465 Thả hồn thư thái trong phòng ngủ màu ngọc lam

phong ngu ngoc lam 8 1397569481 Thả hồn thư thái trong phòng ngủ màu ngọc lam

phong ngu ngoc lam 9 1397569491 Thả hồn thư thái trong phòng ngủ màu ngọc lam

phong ngu ngoc lam 10 1397569512 Thả hồn thư thái trong phòng ngủ màu ngọc lam

phong ngu ngoc lam 11 1397569501 Thả hồn thư thái trong phòng ngủ màu ngọc lam

phong ngu ngoc lam 12 1397569528 Thả hồn thư thái trong phòng ngủ màu ngọc lam

phong ngu ngoc lam 13 1397569540 Thả hồn thư thái trong phòng ngủ màu ngọc lam

phong ngu ngoc lam 14 1397569555 Thả hồn thư thái trong phòng ngủ màu ngọc lam

phong ngu ngoc lam 15 1397569567 Thả hồn thư thái trong phòng ngủ màu ngọc lam

phong ngu ngoc lam 16 1397569578 Thả hồn thư thái trong phòng ngủ màu ngọc lam

phong ngu ngoc lam 17 1397569589 Thả hồn thư thái trong phòng ngủ màu ngọc lam

phong ngu ngoc lam 18 1397569602 Thả hồn thư thái trong phòng ngủ màu ngọc lam

phong ngu ngoc lam 19 1397569612 Thả hồn thư thái trong phòng ngủ màu ngọc lam

phong ngu ngoc lam 20 1397569621 Thả hồn thư thái trong phòng ngủ màu ngọc lam

phong ngu ngoc lam 21 1397569631 Thả hồn thư thái trong phòng ngủ màu ngọc lam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *