Chủ nhà có được tự thiết kế xây dựng nhà ở không?

Hỏi: Toàn bộ hồ sơ công trình nhà ở của gia đình do tôi tự tay thiết kế và làm thủ tục xin cấp phép xây dựng. Tổng diện tích xây dựng nhà là 300m2, thuộc loại công trình nhà ở riêng lẻ, nhà cấp 4 với chiều cao 5,2m (1 tầng).

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện trả lại hồ sơ của tôi với lý do là: “Công trình có diện tích lớn hơn 250m2 phải được đơn vị có đủ năng lực thiết kế”.

Qua tìm hiểu tôi được biết, Điểm b, Khoản 7, Điều 79  Luật Xây dựng quy định: “Hộ gia đình được tự thiết kế nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12m…”.

Ngôi nhà mà tôi xin phép xây dựng tuy có diện tích lớn hơn 250m2 nhưng chỉ có 1 tầng và cao dưới 12m. Vậy xin hỏi, tôi có thể xin cấp giấy phép xây dựng cho công trình tự tay thiết kế hay không?

Chân thành cảm ơn!

Hoàng Lê Minh Đức (Gia Lai)

tk bab3
Chủ nhà được tự thiết kế nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12m.

Trả lời:

Điều 5 Thông tư số 05/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 30/10/2015 quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, bảo trì nhà ở riêng lẻ nêu rõ: “Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12m, chủ nhà được tự thiết kế; đối với nhà ở dưới 7 tầng (tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250m2), việc thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện”.

Theo như quy định này thì công trình của ông Đức thuộc trường hợp được tự thiết kế nhà ở của mình.

Bộ Xây dựng

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *