Quy định về thủ tục và chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Hỏi: Tôi dự định mua đất nông nghiệp tại Bình Thuận để xây nhà ở. Tuy nhiên, tôi chưa nắm rõ hồ sơ, thủ tục và chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đồng thời, tôi cũng chưa biết diện tích tối thiểu để được cấp sổ đỏ là bao nhiêu. Rất mong được luật sư tư vấn giúp.

Xin cảm ơn!

Trả lời:

Trước những thắc mắc của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất:

Theo quy định hiện hành, người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm Giấy chứng nhận (sổ đỏ) đến cơ quan tài nguyên – môi trường.

Sau đó, cơ quan này sẽ thẩm tra hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất; đồng thời xác minh thực địa và thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất. Mặt khác, cơ quan tài nguyên – môi trường có trách nhiệm hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng luật định và trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất. Cùng với đó, cơ quan tài nguyên – môi trường sẽ chỉ đạo chỉnh lý, cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Nghĩa vụ tài chính về đất đai sẽ được người sử dụng đất thực thi theo quy định của pháp luật.

sd 6ea7
Khoản 2, Điều 5, Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất. (Ảnh minh họa).

Về chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất:

Khoản 2, Điều 5, Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định số tiền thu khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Cụ thể gồm các trường hợp sau: 

Một là, người sử dụng đất phải đóng tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chuyển từ đất có nguồn gốc là đất ao, vườn gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 1/7/2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở; chuyển từ đất ao, vườn trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6, Điều 103, Luật Đất đai sang làm đất ở.

Hai là, người sử dụng đất phải đóng tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở.

Ba là, đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở, thu tiền sử dụng đất như sau:

– Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất trong trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 1/7/2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê chuyển mục đích sang đất ở.

– Thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 1/7/2014 khi chuyển mục đích sang đất ở.

– Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất.

– Đóng tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm.

Căn cứ vào nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng để thu tiền sử dụng đất theo mức quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c, Khoản này trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp luật đất đai của người sử dụng đất sang đất ở.

Về diện tích tối thiểu để được cấp sổ đỏ:

Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ban hành ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất ở trên địa bàn tỉnh. Nếu bạn muốn mua đất nông nghiệp ở Bình Thuận để xây nhà ở, bạn nên tham khảo quyết định này.

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *