Khiếu nại tới cơ quan nào khi bị bồi thường nhầm loại đất?

Hỏi: Gia đình tôi có mảnh đất trồng chè, thuộc loại đất trồng cây lâu năm. Sau đó, một dự án xây dựng trên khu đất của tôi. Họ bồi thường tiền theo đất lâm nghiệp.

Vậy xin hỏi luật sư, dự án bồi thường như trên có đúng không? Để được nhận đền bù thỏa đáng, tôi cần khiếu nại tới cơ quan nào?

Chân thành cảm ơn!

(Minh Khuyên)

bt 5e79
Bạn có thể khiếu nại tới UBND cấp tỉnh khi bị bồi thường nhầm loại đất. (Ảnh minh họa).

Trả lời:

Các loại đất nông nghiệp được phân chia rõ ràng tại Khoản 1, Điều 10, Luật Đất đai 2013. Cụ thể gồm các loại đất sau:

– Đất trồng cây lâu năm;

– Đất trồng cây hàng năm (đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác);

– Đất làm muối;

– Đất nuôi trồng thủy sản;

– Đất rừng đặc dụng;

– Đất rừng phòng hộ;

– Đất rừng sản xuất;

– Đất nông nghiệp khác gồm: Đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia cầm, gia súc và các loại động vật khác theo quy định của pháp luật hiện hành; đất sử dụng xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, gồm cả những hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; đất ươm tạo con giống, cây giống; đất chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản phục vụ nghiên cứu thí nghiệm, học tập; đất trồng hoa và cây cảnh.

Để xác định mảnh đất nhà bạn thuộc loại đất nào, bạn cần căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được quy định tại Điều 74, Luật Đất đai 2013 như sau:

Trường hợp người sử dụng đất có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75, Luật Đất đai 2013 thì được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Người sử dụng đất sẽ được bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với đất bị thu hồi. Trong trường hợp không có đất để bồi thường, người sử dụng đất sẽ nhận bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của đất bị thu hồi. UBND cấp tỉnh sẽ quyết định giá đất này tại thời điểm quyết định thu hồi đất. 

Đồng thời, việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất cần đảm bảo tính khách quan, dân chủ, công khai, công bằng, kịp thời và đúng theo luật định.

Như vậy, theo các quy định nêu trên, có 2 cách để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Một là, bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với đất bị thu hồi. Hai là, nếu không có đất để bồi thường, người sử dụng đất sẽ nhận bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của đất bị thu hồi. Giá đất này do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Đối với trường hợp cụ thể của bạn, bạn hoàn toàn có quyền khiếu nại và khởi kiện về đất đai được quy định tại Khoản 1, Điều 204, Luật Đất đai 2013 nếu loại đất ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác với loại đất làm căn cứ để bồi thường tiền.

Tính từ ngày bạn nhận được quyết định bồi thường đất, trong vòng 90 ngày, bạn hãy gửi đơn khiếu nại lên UBND cấp tỉnh để quyền và lợi ích hợp pháp của mình được đảm bảo. Hoặc bạn có thể khởi kiện vụ việc này theo quy định của Luật tố tụng Hành chính. 

Luật sư, Th.s Phạm Thanh Bình
(Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội)

Theo Vnexpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *