Có được gia hạn thời gian sử dụng đất trong trường hợp thừa kế đất?

Hỏi: Năm 2003, bố tôi được Nhà nước giao 1.248m2 đất nông nghiệp. Diện tích đất này có thời hạn sử dụng là 20 năm. Bố tôi mất năm 2017. Vậy xin hỏi luật sư, liệu Nhà nước có thu hồi mảnh đất này vào năm 2023 hay không? Tôi có được quyền tiếp tục sử dụng mảnh đất?

Xin cảm ơn!

Trần Văn An (Dầu Tiếng, Bình Dương)

tk 12a3
Được gia hạn thời gian sử dụng đất khi thừa kế đất? (Ảnh minh họa, nguồn: Internet).

Trả lời:

Theo thông tin mà bạn cung cấp cũng như thắc mắc cần giải đáp, luật sư tư vấn như sau:

Luật Đất đai 2013 có quy định, trường hợp hết thời hạn sử dụng đất, nếu cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp do Nhà nước giao nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng sẽ được Nhà nước tiếp tục giao đất với thời hạn quy định. Đồng thời, người sử dụng đất nông nghiệp sẽ sử dụng đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Mặt khác, Điều 179, Luật Đất đai 2013 cũng nêu rõ, cá nhân sử dụng đất được quyền thừa kế sử dụng đất theo pháp luật hoặc theo di chúc.

Căn cứ theo những quy định nêu trên, đối với trường hợp cụ thể của bạn, khi bố bạn mất mà bạn là người thừa kế thì bạn sẽ được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp. Quy định này không áp dụng với trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định để phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng, vì lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia, phát triển kinh tế hoặc người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất; người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất…

Luật gia Nguyễn Văn Khôi

Theo Sài Gòn Đầu tư Tài chính Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *