Đất nông nghiệp có được cấp sổ đỏ?

Hỏi: Mới đây, tôi có mua một mảnh đất nông nghiệp ở huyện Củ Chi, Tp.HCM. Tuy nhiên, tôi thắc mắc không biết liệu đất nông nghiệp có được cấp sổ đỏ? Mức phí đóng như thế nào?

Huỳnh Phương (Tân Bình, Tp.HCM)

sd a6fe
Đất nông nghiệp muốn được cấp sổ đỏ phải chuyển đổi mục đích sử dụng.

Trả lời:

Đất nông nghiệp chỉ được cấp sổ đỏ khi đã được chuyển mục đích sử dụng đất. Cụ thể, Điều 57, Luật Đất đai năm 2013 quy định rõ, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ quyết định việc đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích thành đất phi nông nghiệp (đất thổ cư).

Đồng thời, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm của UBND huyện/quận nơi mảnh đất tọa lạc. Kế hoạch sử đụng đất này đã được phê duyệt bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền. Tốt nhất, bạn nên đến UBND huyện/quận để tìm hiểu thông tin về kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện/quận để biết được đất nông nghiệp tại địa phương mình có thuộc diện quy hoạch hay không.

Theo quy định hiện hành, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm các loại giấy tờ sau:

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;

– Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất;

– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư 24/2014/TT-BTNMT;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, cơ quan tài nguyên môi trường sẽ có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển đổi, hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính, trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định. Đồng thời, cơ quan này sẽ chỉ đạo việc cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Người sử dụng đất sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo luật định. Trường hợp chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở, tiền sử dụng đất tính bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có Quyết định chuyển mục đích theo quy định tại Khoản 2, Điều 5, Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

Về giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất tại Bảng giá đất khi ưu đãi về giá đất tính tiền sử dụng đất đối với cá nhân, hộ gia đình được phép chuyển mục đích sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở.

Theo Kinhtedothi.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *