Loại đất nào được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng?

Hỏi: Tôi dự định sẽ bán một mảnh đất ở Phú Thọ trong thời gian tới. Sổ đỏ ghi mục đích sử dụng đất là đất trồng cây hàng năm. Qua tìm hiểu tôi được biết, loại đất này khi bán sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Vậy xin hỏi, điều này có đúng không?

mt 4ff5
Không phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp. (Ảnh minh họa).

Trả lời:

Theo thông tin mà bạn cung cấp cũng như thắc mắc cần giải đáp, chúng tôi tư vấn như sau:

Điểm a, Khoản 1, Điều 10, Luật Đất đai năm 2013 nêu rõ, đất trồng cây hàng năm là loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp. Điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp được quy định cụ thể tại Điều 190, Luật Đất đai năm 2013. 

Theo đó, cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao đất, do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác thì chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng thị trấn, phường, xã cho cá nhân, hộ gia đình khác để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển đổi quyền sử dụng đất cũng như lệ phí trước bạ.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, bạn sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp. Mặt khác, bên nhận chuyển nhượng sẽ được miễn lệ phí trước bạ. Thế nhưng, bạn cần lưu ý điều kiện để chuyển đổi đất nông nghiệp là chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng thị trấn, phường, xã cho cá nhân, hộ gia đình khác để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

Theo Đầu tư chứng khoán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *