Quy định về hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng đất thuộc diện quy hoạch

Hỏi: Bố mẹ tôi có mảnh đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, đất này thuộc quy hoạch dự án của Nhà nước và chưa có quyết định thu hồi. Hiện tại, ông bà muốn chuyển nhượng mảnh đất lại cho con cháu.

Vậy xin hỏi luật sư, liệu bố mẹ tôi có thể làm thủ tục sang tên sổ đỏ? Hồ sơ thủ tục cụ thể như thế nào?

Xin cảm ơn!

Trả lời:

Theo thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi tư vấn về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hồ sơ thủ tục chuyển nhượng đất như sau:

Về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

Điều kiện thực hiện các quyền chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê lại, cho thuê, tặng cho, thừa kế, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất được quy định rõ tại Điều 188, Luật Đất đai năm 2013. 

Theo đó, khi có đủ các điều kiện dưới đây, người sử dụng đất sẽ được thực hiện các quyền chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê lại, cho thuê, tặng cho, thừa kế, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất.

Một là, phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều này không áp dụng với trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 186 cũng như trường hợp nhận thừa kế được quy định tại Khoản 1, Điều 168, Luật Đất đai năm 2013.

Hai là, đất không có tranh chấp;

Ba là, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

Bốn là, trong thời hạn sử dụng đất.

Đối với trường hợp cụ thể của bạn, mảnh đất của bố mẹ bạn đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mặc dù đất này thuộc diện quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi đất nên vẫn được thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

cn 6ecb
Điều kiện thực hiện các quyền chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê lại, cho thuê, tặng cho, thừa kế, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất được quy định rõ tại Điều 188, Luật Đất đai năm 2013. 

 Về thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được công chứng. Bên nhận chuyển nhượng và bên chuyển nhượng sẽ đến tổ chức công chứng trên địa bàn tỉnh nơi nơi mảnh đất tọa lạc để yêu cầu công chứng hợp đồng này.

Bộ hồ sơ yêu cầu công chứng gồm các loại giấy tờ sau:

– Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng (theo mẫu);

– Bản sao sổ hộ khẩu, CMND của bên nhận chuyển nhượng và bên chuyển nhượng;

– Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Dự thảo hợp đồng (nếu có); 

– Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Điều 79, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định cụ thể trình tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Người sử dụng đất sẽ nộp một bộ hồ sơ thực hiện quyền chuyển nhượng. Trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tiến hành đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất nếu thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất.

Khi hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được ký kết và có chứng nhận của tổ chức công chứng, bên nhận chuyển quyền sẽ nộp hồ sơ sang tên, đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên – Môi trường cấp huyện nơi mảnh đất tọa lạc.

Hồ sơ nói trên bao gồm các loại giấy tờ sau:

– Đơn đăng ký biến động quyền sử dụng đất (theo mẫu);

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

– Sổ hộ khẩu, CMND của bên nhận chuyển nhượng và bên chuyển nhượng;

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được công chứng;

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trường hợp chuyển nhượng một phần thửa đất phải có hồ sơ kỹ thuật thửa đất và đo đạc tách thửa phần diện tích chuyển nhượng.

– Tờ khai lệ phí trước bạ.

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *