Tước giấy phép xây dựng bao lâu khi vi phạm xây dựng?

Vào ngày 24/4/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 139/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng. Theo đó, thông tư hướng dẫn chi tiết về thời gian tước giấy phép xây dựng đối với một số trường hợp vi phạm.

xd f091
Cơ quan chức năng sẽ tước giấy phép xây dựng đối với các trường hợp vi phạm xây dựng. (Ảnh minh họa, nguồn: VTC News)

Cụ thể, cơ quan chức năng sẽ tước giấy phép xây dựng khi tái phạm các hành vi sau đây:

Một là, hành vi xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc công trình xây dựng khác sẽ bị tước giấy phép trong khoảng thời gian từ 3 – 6 tháng;

Hai là, hành vi xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các đô thị song không nằm trong các trường hợp quy định tại Khoản 7, Điều 15, Nghị định 139/2017 sẽ bị tước giấy phép từ 6 – 9 tháng;

Ba là, xây dựng công trình phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng, phải lập dự án đầu tư xây dựng hoặc xây dựng công trình thuộc trường hợp được quy định tại Khoản 7, Điều 15, Nghị định 139/2017 sẽ bị tước giấy phép từ 9 – 12 tháng.

Khoản 7, Điều 15, Nghị định 139/2017 quy định một số trường hợp cụ thể sau: Xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt; xây dựng sai cốt xây dựng; xây dựng vi phạm chỉ giới xây dựng;…

Theo Tạp chí điện tử Tài chính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *