Tiết kiệm không gian với giường ngủ trong hốc tường

Giường là một vật dụng rất cần thiết đối với mỗi gia đình, bất kể là bạn sống trong căn nhà lớn hay nhỏ. Tuy nhiên, để bài trí giường trong nhà cần phải chú ý xem nó có phù hợp với phong cách và diện tích của ngôi nhà hay không. Để tiết kiệm không gian thì việc sắp xếp những chiếc giường trong các hốc tường của ngôi nhà là một gợi ý đáng lưu tâm.

alcove8 1357828149 Tiết kiệm không gian với giường ngủ trong hốc tường

alcove9 1357828156 Tiết kiệm không gian với giường ngủ trong hốc tường

alcove10 1357828167 Tiết kiệm không gian với giường ngủ trong hốc tường

alcove1 1357827902 Tiết kiệm không gian với giường ngủ trong hốc tường

alcove2 1357827934 Tiết kiệm không gian với giường ngủ trong hốc tường

alcove4 1357827987 Tiết kiệm không gian với giường ngủ trong hốc tường

alcove5 1357828005 Tiết kiệm không gian với giường ngủ trong hốc tường

alcove6 1357828123 Tiết kiệm không gian với giường ngủ trong hốc tường

alcove7 1357828134 Tiết kiệm không gian với giường ngủ trong hốc tường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *