Sử dụng đất và những điều cần nắm vững

Các Điều 166, 170 và 179 của Luật Đất đai 2013 đã quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân trong việc sử dụng đất.

luat 1 fd8e
 

Theo cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *