Những cách trang trí nhà đẹp với xe đạp cũ

Bạn có một chiếc xe đạp không dùng đến nữa nhưng vẫn muốn giữ nó lại như một vật kỷ niệm. Vậy tại sao bạn không kết hợp cả hai việc lưu trữ và trang trí để biến xe đạp thành một phần của thiết kế nội thất.

bike9 1361619715 Những cách trang trí nhà đẹp với xe đạp cũ

bike10 1361619725 Những cách trang trí nhà đẹp với xe đạp cũ

bike11 1361619735 Những cách trang trí nhà đẹp với xe đạp cũ

bike1 1361619587 Những cách trang trí nhà đẹp với xe đạp cũ

bike2 1361619605 Những cách trang trí nhà đẹp với xe đạp cũ

bike3 1361619616 Những cách trang trí nhà đẹp với xe đạp cũ

bike4 1361619634 Những cách trang trí nhà đẹp với xe đạp cũ

bike5 1361619644 Những cách trang trí nhà đẹp với xe đạp cũ

bike6 1361619680 Những cách trang trí nhà đẹp với xe đạp cũ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *