Không mất quyền sở hữu nhà tại Việt Nam khi thôi quốc tịch Việt Nam

Hỏi: Tôi mang quốc tịch Việt Nam và đang định cư ở Hoa Kỳ. Tôi sở hữu một ngôi nhà trước khi sang Hoa Kỳ. Hiện tại, tôi đang làm các thủ tục để thôi quốc tịch Việt Nam, nhập quốc tịch Hoa Kỳ.

Xin luật sư cho biết, liệu tôi có mất quyền sở hữu ngôi nhà khi nhập quốc tịch Hoa Kỳ và thôi quốc tịch Việt Nam? Để bảo toàn quyền sở hữu nhà, tôi phải làm gì?

Trân trọng cảm ơn!

Victor Trương (California, Hoa Kỳ)

sh 76b2
Cá nhân không mất quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi thôi quốc tịch Việt Nam. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trả lời:

Theo thông tin mà bạn cung cấp, luật sư tư vấn như sau:

Bạn sẽ trở thành công dân chính thức của Hoa Kỳ khi nhập quốc tịch nước này và thôi quốc tịch Việt Nam. Luật Nhà ờ 2014 quy định rõ, cá nhân và tổ chức nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Do đó, một khi bạn trở thành công dân Hoa Kỳ, bạn sẽ có quyền và thực hiện nghĩa vụ theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Trước khi sang Hoa Kỳ và thôi quốc tịch Việt Nam, bạn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tại Việt Nam. Vậy nên, theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam cũng như những văn bản hướng dẫn thi hành, bạn không mất quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam khi thôi quốc tịch Việt Nam và nhập quốc tịch Hoa Kỳ.

Ngoài ra, bạn cần lưu ý là, để thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất cũng như các giao dịch liên quan đến nhà, đất tại Việt Nam, bạn nên ủy quyền cho người khác đại diện thay mình quản lý ngôi nhà khi bạn không ở Việt Nam để quản lý trực tiếp. 

Luật gia Nguyễn Văn Khôi

Theo Sài Gòn Đầu tư Tài chính Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *