Doanh nghiệp có vốn nước ngoài được sở hữu nhà tại Việt Nam?

Hỏi: Với tư cách là pháp nhân công ty đứng tên trên hợp đồng mua bán, doanh nghiệp của người nước ngoài góp vốn với người Việt Nam có được mua nhà ở không? Doanh nghiệp có vốn nước ngoài được mua nhà ở tại Việt Nam trong những trường hợp nào?

Xin cảm ơn!

Đào Đăng Minh (Tp.HCM)

mn 5a5c
Luật Nhà ở quy định rõ quyền sở hữu nhà ở đối với các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. (Ảnh minh họa, nguồn: Báo Xây dựng Online)

Trả lời:

Xét về mặt nguyên tắc, đối với những tổ chức kinh tế có vốn góp là của nhà đầu tư nước ngoài, việc sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức này được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 159; Khoản 2, Điều 60; Điều 161 của Luật Nhà ở năm 2014; Điều 74, Điều 75, Điều 76, Điều 77 và Điều 78, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Theo đó, ông Minh có thể đối chiếu trường hợp cụ thể của mình với các điều khoản nêu trên để thực hiện quyền lợi hợp pháp của mình theo đúng luật định.

Bộ Xây dựng

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *