Chủ đầu tư được phép ký điều chỉnh hợp đồng thi công xây dựng?

Hỏi: Cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt dự án đầu tư, đã lựa chọn nhà thầu thi công và hợp đồng xây dựng cũng đã được ký kết. Thế nhưng, quá trình thi công phát sinh thay đổi về điều kiện lập địa khiến một số vị trí không thể thi công được, phải khảo sát, thiết kế bổ sung dự án. Trong đó có việc thiết kế bổ sung vào vị trí khác để bảo đảm khối lượng.

tv 42c8
Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký
kết giữa các bên và theo quy định của pháp luật có liên quan. (Ảnh minh họa).

Mặt khác, việc điều chỉnh dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, so với dự toán ban đầu, tổng khối lượng và dự toán công trình không lớn hơn. Vấn đề đặt ra là phải điều chỉnh hợp đồng xây dựng với nhà thầu thi công.

Vậy xin hỏi, đối với trường hợp cụ thể nêu trên, chủ đầu tư có được phép ký điều chỉnh hợp đồng thi công hay không? Phần thiết kế bổ sung có phải tổ chức đấu thầu lại?

Xin cảm ơn!

Đỗ Hải Điền (Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định)

Trả lời:

Theo quy định hiện hành, việc điều chỉnh hợp đồng thi công xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và theo quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng thi công xây dựng. Việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng sẽ thực hiện theo Điều 37 Nghị định này.

Trong khi đó, việc điều chỉnh giá hợp đồng sẽ thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng, ban hành ngày 10/3/2016 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng.

Bộ Xây dựng

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *